TRansports24 Latvia SIA

Katlakalna iela 9
LV-1073 Rīga
لاتفيا
عرض رقم الهاتف
الموقع الإلكتروني:أضغط هنا

وصف الشركة

Mēs, TRansports24, esam starptautisks uzņēmums, kas nodrošina visu veidu kravas pārvadājumus Eiropā, Skandināvijā, Krievijā un NVS valstīs.
Mūsu mērķis ir būt vieniem no labākajiem savā nozarē. Jau daudzus gadus ar darbiem un klientu atsauksmēm esam pierādījuši, ka spējam tādi būt. TRansports24 ir viens no vadošajiem loģistikas un kravu pārvadājumu uzņēmumiem Baltijas valstīs, kā arī ieņemam stabilu vietu transporta pārvadātāju līderu reitingos ne tikai Latvijā, bet arī Krievijā un daudzās Eiropas valstīs.
TRansports24 komanda strādā tikai ar uzticamākajiem partneriem, tā nodrošinot visaugstāko servisa kvalitāti. Apzinoties, ka katrs klients ir vissvarīgākais, mēs garantējam individuālu attieksmi pret katru personīgi, ātrumu un precizitāti.
Pilns serviss, risinot visas dokumentācijas noformēšanas formalitātes, ietverot gan tehniskos, gan juridiskos jautājumus, kā rezultātā Jūs iegūstat augstākās kvalitātes loģistikas pakalpojumus. Individuāls darbs ar katru klientu, atbildība par uzticēto, operatīva rīcība arī nestandarta situācijās.
Uzticoties mums, Jūs uzticaties profesionāļiem!

Мы, TRansports24, это международное предприятие, которое обеспечивает грузовые перевозки всех видов в Европе, Скандинавии, России и странах СНГ.
Наша цель – всегда оставаться одними из лучших в своей сфере деятельности.
Уже многие годы мы доказываем делами и отзывами клиентов, что мы можем быть лучшими. TRansports24 является одним из ведущих предприятий логистики и грузовых перевозок в странах Балтии, а также мы занимаем стабильное место в рейтинге лидеров транспортных перевозок не только в Латвии, но и в России, а также во многих странах Европы.
Команда TRansports24 работает только с надежными партнерами, таким образом обеспечивая высочайшее качество обслуживания. Мы понимаем, что каждый клиент самый важный клиент, поэтому мы гарантируем индивидуальный подход лично к каждому клиенту, а также скорость и точность работы.
Полный сервис при оформлении формальностей всей документации включает в себя не только технические, но и юридические вопросы, в результате чего Вы получаете логистические услуги самого высокого качества. Индивидуальная работа с каждым клиентом, ответственность за доверенный груз, оперативные действия даже в нестандартных ситуациях.
Доверившись нам, Вы доверитесь профессионалам!

We, TRansports24, are an international company that ensures all types of freight transport in Europe, Scandinavia, Russia and CIS countries. Our goal is to be one of the best in our industry. With our work and customer feedbacks we have proven for many years that we can be one of the best.
TRansports24 is one of the leading logistics and freight transport companies in the Baltic countries; it has also taken a stable position in the ratings of the leaders of transport carriers not only in Latvia, but also in Russia and many European countries.
Our team of TRansports24 works with the most reliable partners, thus ensuring the highest quality service. Aware of the fact that each customer is the most important, we guarantee an individual approach to every customer, as well as speed and accuracy.
Full service is created by handling all formalities of documentation processing, including both, technical and legal issues, resulting in top-quality logistics services. Individual work with each customer and responsibility for the entrusted, as well as operational action in non-standard situations.
By trusting us, you trust the professionals!

TRansports24 Latvia SIA: إعلانات التجار على موقع ماسكوس

      TRansports24 Latvia SIA: يمكن الوصول إلى مكان التاجر من هنا:

      إرسال رسالة إلى التاجر

      هذه هي صفحة شركةTRansports24 Latvia SIA الموجودة في لاتفيا, Riga.